3η συνεδρίαση ΔΚ Δροσιάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δροσιά, 04/02/2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: 2329
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ
Αριθμός Συνεδρίασης: 3η/2011
Δ/νση:Γρ.Λαμπράκη 19, Δροσιά
Τηλ.:210-8131.332

Προς: Τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς

1. κα Μήλα Λαμπρινή (Αντιπρόεδρος)
2. κ. Τεχλικίδη Μιχαήλ
3. κ. Κωνσταντίνου Βίκτωρ-Παναγιώτη
4. κ. Καρκούλη Νικόλαο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Δροσιάς, σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ.2 του Ν.3852/10, η οποία θα γίνει την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 18.00 στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς, για να συζητηθεί το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Διατύπωση προτάσεων σχετικά με την εκτέλεση νέων έργων και την εκπόνηση μελετών της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς, προκειμένου να συμπεριληφθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2011.
Απόφαση

Ο Πρόεδρος

Ιωαννίδης Χαράλαμπος

AttachmentSize
apof_3_2011_drosia.pdf221.49 KB