24η Συνεδρίαση 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2013, ώρα 19:00μ.μ.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

AttachmentSize
Πρόσκληση78.53 KB
1ο ΘΕΜΑ20.89 KB
2ο ΘΕΜΑ116.55 KB
3ο ΘΕΜΑ29.97 KB
4ο ΘΕΜΑ29.32 KB
5ο ΘΕΜΑ24.07 KB
6ο ΘΕΜΑ27.21 KB
7ο ΘΕΜΑ28.11 KB
8ο ΘΕΜΑ85.1 KB
9ο ΘΕΜΑ39.17 KB
10ο ΘΕΜΑ69.27 KB
11ο ΘΕΜΑ57.38 KB
12ο ΘΕΜΑ66.72 KB
13ο ΘΕΜΑ117.74 KB
14ο ΘΕΜΑ152.53 KB
15ο ΘΕΜΑ71.34 KB
16ο ΘΕΜΑ77.37 KB
17ο ΘΕΜΑ38.7 KB
18ο ΘΕΜΑ55.59 KB
Σχετικό 1ου Θέματος63.39 KB
Σχετικό 2ου Θέματος3.38 MB
Σχετικό 6ου Θέματος1.93 MB
Σχετικό 9ου Θέματος121.6 KB
Σχετικό 10ου Θέματος313.46 KB
1ο Σχετικό 11ου Θέματος7.95 MB
2ο Σχετικό 11ου Θέματος97.3 KB
Σχετικό 12ου Θέματος538.54 KB
Σχετικό 13ου Θέματος1.19 MB
Σχετικό 16ου Θέματος106 KB
Σχετικό 17ου Θέματος275.4 KB
1ο Σχετικό 18ου Θέματος52.62 KB
2ο Σχετικό 18ου Θέματος50.93 KB
3ο Σχετικό 18ου Θέματος37.94 KB
4ο Σχετικό 18ου Θέματος39.7 KB
5ο Σχετικό 18ου Θέματος44.91 KB
Απόφαση 1ου Θέματος Εκτός Ημερησίας Διάταξης88.69 KB
Απόφαση 1ου Θέματος72.8 KB
Απόφαση 2ου Θέματος 86.41 KB
Απόφαση 3ου Θέματος84.61 KB
Απόφαση 4ου Θέματος82.16 KB
Απόφαση 5ου Θέματος74.52 KB
Απόφαση 6ου Θέματος87.64 KB
Απόφαση 7ου Θέματος82.19 KB
Απόφαση 8ου Θέματος122.07 KB
Απόφαση 9ου Θέματος80.72 KB
Απόφαση 10ου Θέματος324.28 KB
Απόφαση 11ου Θέματος96.4 KB
Απόφαση 12ου Θέματος544.03 KB
Απόφαση 13ου Θέματος162.23 KB
Απόφαση 14ου Θέματος223.94 KB
Απόφαση 15ου Θέματος92.82 KB
Απόφαση 16ου Θέματος142.41 KB
Απόφαση 17ου Θέματος96.78 KB
Απόφαση 18ου Θέματος1.36 MB