12η συνεδρίαση ΕΠΖ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 22 Οκτωβρίου, ώρα 12.00μ.μ.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

AttachmentSize
Πρόσκληση288.14 KB
Εισήγηση 1ου Θέματος338.68 KB
Σχετικό 1ου Θέματος7.95 MB
Απόφαση 1ου Θέματος551.2 KB
Εισήγηση 2ου Θέματος200.75 KB
Σχετικό 2ου Θέματος518.36 KB
Απόφαση 2ου Θέματος530.89 KB
Εισήγηση 3ου Θέματος197.29 KB
Σχετικό 3ου Θέματος518.36 KB
Απόφαση 3ου Θέματος483.09 KB