12η συνεδρίαση ΟΕ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή 31 Μαΐου και ώρα 13.00.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

AttachmentSize
Πρόσκληση67.08 KB
Θέμα 1ο116.41 KB
Θέμα 2ο94.63 KB
Θέμα 3ο44.67 KB
Θέμα 4ο46.45 KB
Θέμα 5ο56.03 KB
Θέμα 6ο31.65 KB
Θέμα 7ο51.09 KB
Θέμα 8ο49.15 KB
Θέμα 9ο60.79 KB
Θέμα 10ο61.55 KB
1ο Σχετικό 10ου Θέματος39.5 KB
2ο Σχετικό 10ου Θέματος41.64 KB
3ο Σχετικό 10ου Θέματος41.75 KB
4ο Σχετικό 10ου Θέματος566.89 KB
Θέμα 11ο33.54 KB
Σχετικό 11ου Θέματος345.46 KB
Θέμα 12ο49.48 KB
1ο Σχετικό 12ου Θέματος304.08 KB
2ο Σχετικό 12ου Θέματος197.88 KB
Θέμα 13ο87.98 KB
Θέμα 14ο323.75 KB
Θέμα 15ο44.99 KB
Θέμα 16ο65.28 KB
Θέμα 17ο46 KB
Θέμα 18ο62.03 KB
Θέμα 19ο65.19 KB
Θέμα 20ο60.63 KB
Θέμα 21ο94.66 KB
Θέμα 22ο69.58 KB
Θέμα 23ο68.11 KB
Πρότυπα ΕΛΟΤ Καθαρισμού Χώρων Πρασίνου1.91 MB
Απόφαση 1ου θέματος118.22 KB
Απόφαση 2ου θέματος120.91 KB
Απόφαση 3ου θέματος89.23 KB
Απόφαση 4ου θέματος95.45 KB
Απόφαση 5ου θέματος88.28 KB
Απόφαση 6ου θέματος79.8 KB
Απόφαση 7ου θέματος 80.14 KB
Απόφαση 8ου θέματος80.24 KB
Απόφαση 9ου θέματος80.15 KB
Απόφαση 10ου θέματος 116.03 KB
Απόφαση 11ου θέματος 641.48 KB
Απόφαση 12ου θέματος 366.17 KB
Απόφαση 13ου θέματος80.1 KB
Απόφαση 14ου θέματος345.7 KB
Απόφαση 15ου θέματος 87.12 KB
Απόφαση 16ου θέματος 85.04 KB
Απόφαση 17ου θέματος75.22 KB
Απόφαση 18ου θέματος 77.68 KB
Απόφαση 19ου θέματος84.42 KB
Απόφαση 20ου θέματος 80.3 KB
Απόφαση 21ου θέματος110.5 KB
Απόφαση 22ου θέματος90.01 KB
Απόφαση 23ου θέματος 84.25 KB
Απόφαση 1ου θέματος Εκτός Ημερησίας Διάταξης80.34 KB
Απόφαση 2ου θέματος Εκτός Ημερησίας Διάταξης83.69 KB
Απόφαση 3ου θέματος Εκτός Ημερησίας Διάταξης230.16 KB