5η συνεδρίαση ΔΕ Ροδόπολης 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη 30 Μαΐου 2013 , ώρα 20.00 μ.μ.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

AttachmentSize
Πρόσκληση122.26 KB
Απόφαση 1ου θέματος 124.06 KB
Απόφαση 2ου θέματος128.98 KB
Απόφαση 3ου θέματος138.64 KB