11η συνεδρίαση ΟΕ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Παρασκευή 17 Μαΐου 2013, ώρα 13:00.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

AttachmentSize
Πρόσκληση64.6 KB
Θέμα 1ο123.6 KB
Θέμα 2ο108.39 KB
Θέμα 3ο80.82 KB
Θέμα 4ο58.89 KB
Θέμα 5ο Απεσύρθη66.87 KB
Θέμα 6ο42.99 KB
1ο Σχετικό 6ου θέματος36.85 KB
2ο Σχετικό 6ου θέματος41.85 KB
3ο Σχετικό 6ου θέματος39.47 KB
Θέμα 7ο35.11 KB
Σχετικό 7ου θέματος42.05 KB
Θέμα 8ο38.01 KB
Σχετικό 8ου θέματος112.42 KB
Θέμα 9ο58.87 KB
Σχετικό 9ου θέματος94.76 KB
Θέμα 10ο Απεσύρθη112.59 KB
Θέμα 11ο37.84 KB
Θέμα 12ο Απεσύρθη58.76 KB
Θέμα 13ο38.59 KB
Θέμα 14ο69.14 KB
Θέμα 15ο25.92 KB
Θέμα 16ο58.59 KB
Θέμα 17ο49.67 KB
Θέμα 18ο54.29 KB
Απόφαση 1ου θέματος Εκτός Ημερησίας Διάταξης92.9 KB
Απόφαση 2ου θέματος Εκτός Ημερησίας Διάταξης100.93 KB
Απόφαση 1ου θέματος117.08 KB
Απόφαση 2ου θέματος93.1 KB
Απόφαση 3ου θέματος92.57 KB
Απόφαση 4ου θέματος86.34 KB
Απόφαση 6ου θέματος99.73 KB
Απόφαση 7ου θέματος92.7 KB
Απόφαση 8ου θέματος343.54 KB
Απόφαση 9ου θέματος289.69 KB
Απόφαση 11ου θέματος82.23 KB
Απόφαση 13ου θέματος86.27 KB
Απόφαση 14ου θέματος98.29 KB
Απόφαση 15ου θέματος79.43 KB
Απόφαση 16ου θέματος87 KB
Απόφαση 17ου θέματος189.79 KB
Απόφαση 18ου θέματος81.36 KB