12η συνεδρίαση ΔΕ Ροδόπολης

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2012, ώρα 20:00.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

AttachmentSize
Πρόσκληση36.72 KB
Απόφαση 1ου θέματος Εκτός Ημερισίας77.85 KB
Απόφαση 1ου θέματος141.89 KB
Απόφαση 2ου θέματος78.49 KB
Απόφαση 3ου θέματος109.31 KB