33η συνεδρίαση ΔΣ 2012

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012, ώρα 18:00.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

AttachmentSize
Πρόσκληση61.62 KB
Εισήγηση 1ου θέματος59.48 KB
Σχετικό 1ου θέματος92.45 KB
Απόφαση 1ου θέματος73 KB
Εισήγηση 2ου θέματος53.01 KB
Σχετικό 1 2ου θέματος76.07 KB
Σχετικό 2 2ου θέματος698.11 KB
Απόφαση 2ου θέματος77.62 KB
Εισήγηση 3ου θέματος54.73 KB
Σχετικό 1 3ου θέματος43.98 KB
Σχετικό 2 3ου θέματος2.89 MB
Σχετικό 3 3ου θέματος32.3 KB
Σχετικό 3 3ου θέματος58.2 KB
Σχετικό 5 3ου θέματος71.66 KB
Σχετικό 6 3ου θέματος428.93 KB
Σχετικό 7 3ου θέματος62.12 KB
Σχετικό 8 3ου θέματος583.53 KB
Σχετικό 9 3ου θέματος1023.94 KB
Σχετικό 10 3ου θέματος4.9 MB
Εισήγηση 4ου θέματος78.03 KB
Σχετικό 1 4ου θέματος77.43 KB
Σχετικό 2 4ου θέματος52.45 KB
Απόφαση 4ου θέματος86.17 KB
Εισήγηση 5ου θέματος56.68 KB
Σχετικό 1 5ου θέματος54.78 KB
Σχετικό 2 5ου θέματος155.02 KB
Σχετικό 3 5ου θέματος725.78 KB
Σχετικό 4 5ου θέματος58.2 KB
Σχετικό 5 5ου θέματος68.69 KB
Σχετικό 6 5ου θέματος96.6 KB
Σχετικό 7 5ου θέματος49.86 KB
Σχετικό 8 5ου θέματος402.91 KB
Σχετικό 9 5ου θέματος571.16 KB
Σχετικό 10 5ου θέματος76.31 KB
Σχετικό 11 5ου θέματος84.74 KB
Σχετικό 12 5ου θέματος81.92 KB
Απόφαση 5ου θέματος71.75 KB
Εισήγηση 6ου θέματος42.02 KB
Απόφαση 6ου θέματος75.3 KB
Εισήγηση 7ου θέματος25.79 KB
Σχετικό 1 7ου θέματος2.09 MB
Απόφαση 7ου θέματος81.21 KB
Εισήγηση 8ου θέματος42.23 KB
Απόφαση 8ου θέματος78.48 KB
Εισήγηση 9ου θέματος18.84 KB
Απόφαση 9ου θέματος66.23 KB
Εισήγηση 10ου θέματος48.53 KB
Σχετικό 1 10ου θέματος188.1 KB
Σχετικό 2 10ου θέματος324.17 KB
Απόφαση 10ου θέματος103.72 KB
Εισήγηση 11ου θέματος42.12 KB
Απόφαση 11ου θέματος72.56 KB
Εισήγηση 12ου θέματος25.62 KB
Σχετικό 1 12ου θέματος42.15 KB
Απόφαση 12ου θέματος106.78 KB
Εισήγηση 13ου θέματος98.7 KB
Απόφαση 13ου θέματος74.31 KB
Εισήγηση 14ου θέματος40.31 KB
Απόφαση 14ου θέματος94.53 KB
Εισήγηση 15ου θέματος28.71 KB
Σχετικό 1 15ου θέματος1.68 MB
Σχετικό 2 15ου θέματος2.05 MB