Ηλεκτρολόγοι

Νικολαϊδης Γεώργος
Ηλεκτρολόγος
Υπεύθυνος : Νικολαϊδης Γεώργιος
Διεύθυνση : Στρ. Παπάγου 5 Άγιος Στέφανος
Τηλέφωνο : 6944642993
e-mail : elektrologika70@yahoo.gr