Συμβουλευτική - Ψυχολογική Υποστήριξη

"Gestalt Therapy"
Βασικός σκοπός της ψυχοθεραπείας Gestalt είναι να βοηθήσει τον θεραπευόμενο να αποκτήσει επίγνωση στο <<εδώ και τώρα>>, δηλαδή να οργανώσει την αντίληψή του γύρω από την άμεση εμπειρία αντί να επικεντρωθεί σε προβλήματα του παρελθόντος. Προκειμένου να αποκτήσει επίγνωση του εαυτού του, το άτομο δεν επικεντρώνεται στο ασυνείδητο αλλά εστιάζεται στο φανερό π.χ. στις κινήσεις, στις στάσεις, στις χειρονομίες, στη φωνή, στον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρά με το περιβάλλον στο παρόν. Δίνει προσοχή στις εσωτερικές του διεργασίες, στα συναισθήματά του, στο πώς εκφράζεται στο σώμα του κι έτσι βρίσκεται σε επαφή με τον εαυτό του και το περιβάλλον τη συγκεκριμένη στιγμή. Η επίγνωση οδηγεί το άτομο στην ανάληψη της ευθύνης για αυτό που σκέπτεται , αισθάνεται και πράττει. Όταν το άτομο αναλαμβάνει την ευθύνη του εαυτού του μπορεί να αυτοϋποστηρίζεται αντί να εξαρτάται από τους άλλους και να του αποδίδει ευθύνες.
Υπεύθυνος : Αλεξάνδρα Τορνεσάκη
Διεύθυνση : Σμύρνης 5 Κρυονέρι
Τηλέφωνο : 2108161122
e-mail : alexandra@tornesaki.com