Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2012 - 2014

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Διονύσου 2012-2014 μετά την έγκριση νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση βρίσκεται αναρτημένο εδώ.

AttachmentSize
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Διονύσου 2012-20142.83 MB