8η συνεδρίαση ΔΚ Ροδόπολης 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ροδόπολη 20 -7-2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 144
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Συνεδρίαση 8η
ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ
25Ης Μαρτίου 29 -145 74 –Ροδόπολη
Τηλ. 210-6210804- 210-6210805
FAX: 210-6210804
Email:rodopoli@otenet.gr

Προς :Τα μέλη του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας
κ.κ. 1] Κόκκαλη Εμμανουήλ
2] Ξανθό Ιωάννη
3] Θεοδώρου Ευαγγελία
4] Πολύζου Δήμητρα

Κοιν: Τοπικό Αντιδήμαρχο Κ. Πέππα Νικόλαο

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
---------------------------------
Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας Ροδοπόλεως , έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 ‘’ Σύγκληση του συμβουλίου τοπικής και δημοτικής Κοινότητας , καλεί τους κυρίους συμβούλους της δημοτικής κοινότητας ,στην συνεδρίαση που θα γίνει την 26 Ιουλίου 2012 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ. στο γραφείο της δημοτικής κοινότητας 25ης Μαρτίου 29, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1ο θέμα : Λειτουργία παιδικού σταθμού στις αίθουσες που βρίσκονται στην οδό Καραϊσκάκη 2.
2ο θέμα: Εθελοντική δενδροφύτευση στον περίβολο του κοιμητηρίου της Δ.Κ. Ροδόπολης.
3ο θέμα: Τοποθέτηση ηλεκτρονικού πίνακα ανακοινώσεων στη Δημοτική Κοινότητα Ροδόπολης.

Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ

AttachmentSize
Απόφαση 1ου θέματος26.48 KB
Απόφαση 2ου θέματος25.06 KB
Απόφαση 3ου θέματος45.59 KB