6η συνεδρίαση ΔΚ Ροδόπολης 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ
25Ης Μαρτίου 29 -145 74 –Ροδόπολη
Τηλ. 210-6210804- 210-6210805
FAX: 210-6210804 Email:rodopoli@otenet.gr
Ροδόπολη 23 -5-2012
Αριθ. Πρωτ.: 90
Συνεδρίαση 6η

Προς :
Τα μέλη του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας
κ.κ.
1] Κόκκαλη Εμμανουήλ
2] Ξανθό Ιωάννη
3] Θεοδώρου Ευαγγελία
4] Πολύζου Δήμητρα
Κοιν:
Τοπικό Αντιδήμαρχο Κ. Πέππα Νικόλαο

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
------------------------------
Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας Ροδοπόλεως , έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 ‘’ Σύγκληση του συμβουλίου τοπικής και δημοτικής Κοινότητας , καλεί τους κυρίους συμβούλους της δημοτικής κοινότητας ,στην έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει την 23 Mαϊου 2012 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 μ.μ. στο γραφείο της δημοτικής κοινότητας 25ης Μαρτίου 29, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1ο θέμα :Παραχώρηση οικογενειακού τάφου στον κ. Νταλάκο Μιχαήλ.
Απόφαση

2ο θέμα: Επέκταση του έργου « κατασκευή πεζοδρομίων ( κράσπεδα – πλακόστρωση ) Λεωφόρου Σταμάτας » που εκτελείται στη Δημοτική Κοινότητα Σταμάτας , έως την Λεωφόρο Ροδοπόλεως της Δημ. Κοιν. Ροδόπολης .
Απόφαση

Η συνεδρίαση αυτή κρίνεται κατεπείγουσα , διότι :
Για το 1ο θέμα έχει αποβιώσει η σύζυγος του κ. Νταλάκου Μιχαήλ και είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει ο ενταφιασμός της.
Για το 2ο θέμα βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο « κατασκευή πεζοδρομίων ( κράσπεδα – πλακόστρωση ) Λεωφόρου Σταμάτας » που εκτελείται στη Δημοτική Κοινότητα Σταμάτας , και είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει η επέκτασή του από τα όρια της Δ.Κ.Σταμάτας έως την Λεωφόρο Ροδοπόλεως της Δ. Κ. Ροδόπολης, για την ομαλή διέλευση και ασφάλεια των πεζών.

Ο Πρόεδρος του συμβουλίου Της δημοτικής κοινότητας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ

AttachmentSize
apof_rodopoli_2012_11.pdf82.46 KB
apof_rodopoli_2012_12.pdf79.05 KB