Δροσιά

H Δροσιά τοποθετείται γεωγραφικά στη Βορειοανατολική Αττική. Στην αρχαιότητα αποτελούσε το Δήμο ‘Πλωθείας’ που κατοικείτο από την Αιγηίδα φυλή.
Η περιοχή στη σύγχρονη ιστορία γνώρισε μαζικό εποικισμό το 1926 από πρόσφυγες του Πόντου της Μικράς Ασίας. Τα επόμενα χρόνια συγκροτείται ο οικισμός ‘Ρωσσοχώρι’ και αναπτύσσεται στα πρότυπα της αγροτικής παραγωγής, αλλά το εμπορικό πνεύμα των Μικρασιατών επιδρά καταλυτικά στην αναπτυξιακή πορεία της περιοχής. Το 1947 ο οικισμός ‘Ρωσσοχώρι’ μετονομάζεται σε ‘Δροσιά’.
Τρία χρόνια αργότερα, το 1950, αποσπάται από τη Σταμάτα και αναγνωρίζεται ως αυτόνομη κοινότητα της Ανατολικής Αττικής. Η Δροσιά αναγνωρίστηκε ως δήμος το 2007, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2011 ανήκει διοικητικά στον ενιαίο Καλλικρατικό Δήμο Διονύσου.