Σταμάτα

Η Σταμάτα βρίσκεται 4 χιλιόμετρα νότια της Λίμνης του Μαραθώνα, στις βόρειες πλαγιές του Πεντελικού όρους. Όταν κατοικήθηκε για πρώτη φορά είχε αγροτικό χαρακτήρα, ο οποίος με τα χρόνια άλλαξε και η περιοχή απέκτησε οικιστικά χαρακτηριστικά.
Ο οικισμός της Σταμάτας ανήκε μέχρι το 1912 στον τότε διευρυμένο δήμο Μαραθώνος , ενώ αργότερα εντάχθηκε στην νεοσύστατη κοινότητα Μαραθώνος στην οποία παρέμεινε μέχρι το 1929. Την χρονιά αυτή η Σταμάτα αποσπάστηκε από την κοινότητα Μαραθώνος και αποτέλεσε έδρα ξεχωριστής κοινότητας στην οποία εντάχθηκαν επίσης οι οικισμοί Διόνυσος, Μπάλα (Ροδόπολη) και Ρωσσοχώρι (Δροσιά). Τα επόμενα χρόνια, σταδιακά οι οικισμοί αποσπάστηκαν αποκτώντας αυτόνομο χαρακτήρα. Από την 1η Ιανουαρίου 2011 η Σταμάτα ανήκει διοικητικά στον ενιαίο Καλλικρατικό Δήμο Διονύσου.