4η συνεδρίαση ΔΚ Ροδόπολης 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ
25Ης Μαρτίου 29 -145 74 –Ροδόπολη
Τηλ. 210-6210804- 210-6210805
FAX: 210-6210804
Email:rodopoli@otenet.gr
Ροδόπολη 20 -4-2012
Αριθ. Πρωτ.: 74
Συνεδρίαση 4η

Προς :
Τα μέλη του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας
κ.κ.
1] Κόκκαλη Εμμανουήλ
2] Ξανθό Ιωάννη
3] Θεοδώρου Ευαγγελία
4] Πολύζου Δήμητρα
Κοιν:
Τοπικό Αντιδήμαρχο Κ. Πέππα Νικόλαο

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
-----------------------------
Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας Ροδοπόλεως , έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 ‘’ Σύγκληση του συμβουλίου τοπικής και δημοτικής Κοινότητας , καλεί τους κυρίους συμβούλους της δημοτικής κοινότητας ,στην συνεδρίαση που θα γίνει την 26 Απριλίου 2012 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ. στο γραφείο της δημοτικής κοινότητας 25ης Μαρτίου 29, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1ο θέμα : Λήψη απόφασης για την υποβολή ή μη διόρθωσης – ένστασης ως προς το εμβαδόν των εν λόγω δικαιωμάτων – ακινήτων της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης.
Απόφαση

2ο θέμα : Αίτηση των συμβούλων της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης κας Θεοδώρου Ευαγγελίας & Πολύζου Δήμητρας, για ενημέρωση αναφορικά με την ανέγερση Γυμνασίου .
Απόφαση

3ο θέμα: Αίτηση του κ. Ρεμαντά Χρήστου για χορήγηση παροχής ύδρευσης σε εκτός σχεδίου περιοχή.
Απόφαση

Ο Πρόεδρος του συμβουλίου
Της δημοτικής κοινότητας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ

AttachmentSize
apof_rodopoli_2012_07.pdf73.32 KB
apof_rodopoli_2012_08.pdf67.14 KB
apof_rodopoli_2012_09.pdf66.67 KB